La motxilla de responsabilitats de l’arquitecte

L’article 17 de la llei d’ordenació de l’edificació diu:   Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l’edificació han de respondre davant els propietaris i els tercers adquirents dels edificis o part dels edificis, en cas que siguin objecte …

Major oferta = major necessitat d’assessorament

L’oferta asseguradora pels arquitectes era pràcticament inexistent fins fa molt poc. Els arquitectes únicament podien assegurar la seva responsabilitat civil professional amb les mútues dels seus col·legis professionals. El producte podia ser millor o pitjor però hi havia poc marge d’error perquè no hi havia alternatives.   Ja fa aproximadament …