Cobertura
integral

Inclou la societat, els socis tècnics, els empleats i els supcontractats.