Retroactivitat
Ilimitada

Cobreix les actuacions anteriors a la contractació de l’assegurança.